Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve bashkëbisedim me gazetarët mbi përgatitjet e procesit zgjedhor.

25/02/2021 | Lajme

Informacioni i përcjellë nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi gjatë konferencës për mediat.

 1. PËRGATITJET PËR PROCESIN E ZGJEDHJEVE

Jemi 59 ditë nga dita e zgjedhjeve dhe KQZ po punon intensivisht dhe me përgjegjësi për përgatitjen dhe organizimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021.

Subjektet zgjedhore

Janë regjistruar:

 • 46 parti politike
 • 8 komitete nismëtare që do të organizojnë punën për 8 kandidatë të pavarur në qarqet Gjirokastër, Tiranë, Lezhë, Dibër, Shkodër dhe Berat.

Janë depozituar 3 kërkesa për regjistrim koalicionesh:

 • Aleanca për Ndryshim – 13 parti:
 1. Partia Demokratike,
 2. Partia Republikane,
 3. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet,
 4. Partia Agrare Ambientaliste,
 5. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut,
 6. Partia Demokristiane,
 7. Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar,
 8. Partia Lëvizja e Legalitetit,
 9. Partia Fryme e Re Demokratike,
 10. Partia Bashkimi Liberal Demokrat,
 11. Partia Balli Kombëtar Demokrat,
 12. Partia Bashkimi Demokrat,
 13. Partia Kristian Demokrate.
 • Aleanca Ora Kombëtare, Emigracioni, Bashkimi Popullor dhe Konservatorët4 parti:
 1. Partia Kombëtare Konservatore Albania,
 2. Partia Ora e Shqipërisë,
 3. Partia Emigracionit Shqiptar,
 4. Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar.
 • Aleanca – 7 parti:
 1. Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane,
 2. Partia me Aftësi të Kufizuara të Shqipërisë,
 3. Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare,
 4. Partia e Reformave Demokratike Shqiptare,
 5. Partia Aleanca Demokratike Shqiptare,
 6. Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet,
 7. Partia për Mbroijtjen e të Drejtave të Emigrantëve

Lista e Zgjedhësve/ Qendrat e Votimit

Një ditë më parë ka përfunduar afati për të kërkuar rishikim të listës së zgjedhësve nga vetë zgjedhësit. Me këtë rast e shikoj me vend që tu bëj apel të gjithë qytetarëve që të kontrollojnë adresat dhe vendndodhjet e qendrave të votimit edhe pse nuk mund të ketë më ndryshime në përbërësit zgjedhor dhe në qendrat e votimit (përveç rasteve përjashtimore). Për shkak të tërmetit adresat e qendrave të votimit mund të kenë ndryshuar, kështu që është rasti që qytetarët të tregojnë vëmendje për të parë nëse qendra e tyre e votimit, e njëjta si numër por ka ndryshuar vendndodhje.

Numri total i zgjedhësve sipas ekstraktit të fundit (2 shkurt 2021) të Drejtorisë Përgjithshme të Gjendjes Civile është 3.594.872 zgjedhës. Sipas informacioneve nga DPGJC, numri i qytetarëve të cilëve u skadon letërnoftimi dhe pasaporta është 932 mijë.  Duke marrë në konsideratë edhe shqetësimin e partive të ndryshme politike por edhe të qytetarëve, KQZ do ti adresojë një kërkesë zyrtare Ministrisë së Brendshme dhe Këshillit të Ministrave që të shtyhet afati i vlefshmërisë së këtyre dokumenteve të identifikimit, të paktën deri në datën 30 prill.

Listat shumemërore/dekriminalizimi

 Pas datës 8 mars që është afati I fundit për dorëzimin e listave shumemërore nga subjektet zgjedhore, KQZ do të fillojë me procesin e verifikimit të formularëve të vetëdeklarimit të kandidatëve për deputet kemi ndërtuar infrastrukturën e nevojshme që ky process të kryhet sa më shpejt të jetë e mundur. Kemi ndërtuar gjithashtu një system i cili në kohë reale publikon të gjithë të dhënat e dorëzuara nga kandidatët për deputet, në mënyrë që të garantojmë transparencë totale. Verifikim do të kryhet në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe në rastet të posaçme me Prokurorinë e Përgjithshme.

 1. IDENTIFIKIMI ELEKTRONIK I ZGJEDHËSVE

Të shtunën në ambjentet e Pallatit të Kongreseve u demonstrua pajisja elektronike e identifikimit të zgjedhësve (PEI) që do të përdoret në zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

Procesi i identifikimit elektronik do të përfshijë të njëjtat parime identifikimi sikurse kryhet në kushte manuale, dhe nuk do të ndryshojë thelbësisht, të zgjasë apo vështirësojë procesin e identifikimit të zgjedhësve. Për të parë funksionalitetin e pajisjes u simulua dhe procesi i votimit. Po punojmë që në mesin e muajit Mars të kemi edhe dy demostrime të tjera në dy qarqe të tjera.

 1. VOTIMI DHE NUMËRIMI ELEKTRONIK

Siç jeni në dijeni Komisioni Rregullator ka miratuar disa ndryshime në vendimin nr. 4, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik dhe pajisjet që prokurohen dhe përdoren në zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë”.

Ndryshimi i cili përcakton zbatimin e projektit pilot në një Zonë të Administrimit Zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, e cila ka në juridiksionin e saj territorial jo më shumë se 55 qendra votimi.

Gjatë konsultimeve me partitë politike në mënyrë informale është dakordësuar që njësitë administrative nr. 8 dhe nr. 3 në Bashkinë e Tiranës, të jenë njësitë administrative për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimin elektronik të votave. Gjithsesi, akoma nuk është përcaktuar në mënyrë përfundimtare përmes vendimmarrjes pasi po presim konfirmimin përfundimtar në lidhje me këtë çështje.

 1. MONITORIMI I QV/ VNV ME KAMERA

KQZ është në proces të implementimit të projektit të vëzhgimit me video në VNV. Gjithashtu, ka filluar punën edhe për realizimin e projektit për monitorimin me video të QV.

 1. VOTIMI NGA JASHTË

 Grupi i Punës i ngritur për vlerësimin e mundësisë së votimit nga jashtë, ka hartuar projektin “Rregullat e regjistrimit të votuesve që votojnë nga jashtë vendit”. Drafti u është shpërndarë partive politike dhe aktorëve të shoqërisë civile për konsultim.

Grupi i Punës po përqendrohet në procedurën e votimit dhe rregulloren e administratës në lidhje me procedurën e votimit jashtë shtetit, mënyrën e administrimit të votave jashtë shtetit dhe procedurat e numërimit të tyre.

 1. VEPRIMTARITË E NDALUARA

Në ndërfaqen e veporimtarive të ndaluara janë regjistruar 345 të cilat kanë raportuar 642 aktivitete. Deri tani janë bërë 41 kallëzime nga të cilat;

 • 25 janë trajtuar me vendimmarrje
 • 15 janë në proces trajtimi dhe
 • 1 denoncim (individ) i raportuar është tërësisht jashtë kompetencës së KQZ-së, dhe nuk ka vendimmarrje/ njoftim me shkrim
 1. FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE

 KQZ ka miratuar Vendimin nr. 10 datë 24 Dhjetor 2020, “Për miratimin e rregulloreve dhe modeleve për llogaritjen e vlerës monetare të dhuratave ose shërbimeve, huave dhe kredive për qëllime zgjedhore ose fitimet politike nga partitë politike. dhe kandidatët gjatë fushatave zgjedhore”. Jemi në procesin e hartimit dhe miratimit të disa akteve të tjera që kanë të bëjnë me monitorimin e fushatës, kontrollin e financimit, raportimin e financimit, etj. Në hartimin e këtyre akteve, KQZ ndihmohet nga NDI dhe në procesin e njohjes dhe zbatimit të tij nga Këshilli i Evropës.

 1. BUXHETI

 Fondi i vjetor shpërndarë partive politike në formën e ndihmës financiare nga KQZ është 140 mln lekë është. Buxheti për zgjedhjet shpërndahet pasi të të miratohen listat shume emërore.

LajmeKomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve bashkëbisedim me gazetarët mbi përgatitjet e procesit zgjedhor.