Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 02.03.2021.

01/03/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Martë, më datë 02.03.2021, ora 12:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Për caktimin e personelit të kualifikuar për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së informacionit në qendrën e votimit”.

 
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 02.03.2021.