Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 04.03.2021.

03/03/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Enjte, më datë 04.03.2021, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Për miratimin e Udhëzuesit për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor në Zonën e Administrimit Zgjedhor, në ndihmë të Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqiperisë, të datës 25 prill 2021”.

 
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 04.03.2021.