Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 08.03.2021.

06/03/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Hënë, më datë 08.03.2021, ora 14:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Për procedurat e funksionimit dhe mirëmbajtjes së portalit, procedurat dhe afatet e hetimit administrativ të denoncimeve dhe vendimin që merret në në përfundim të tyre”.
 

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 08.03.2021.