KQZ, verifikimi i formularëve të vetëdeklarimit në bashkëpunim me DPGJC dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.

09/03/2021 | Lajme

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit të kandidimit nga subjektet zgjedhore ishte data 8 Mars 2021. Brenda afateve ligjore, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë dorëzuar listat shumemërore subjektet zgjedhore si me poshtë:

 1. Lëvizja për ndryshim (LN)
 2. Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI)
 3. Lëvizja e Re (LRE)
 4. Aleanca Demokracia e Re (ADR)
 5. Partia Lëvizja Demokratike e Shqipërisë (PLDSH)
 6. Partia Nisma Thurje (NTH)
 7. Balli Kombëtar (BK)
 8. Partia Bindja Demokratike ­(PBD)
 9. Partia Socialdemokrate (PSD)
 10. Partia Socialiste e Shqipërisë (PS)
 11. Koalicioni “PD – Aleanca për Ndryshim”
 12. Koalicioni “Aleanca – AL”
 13. Koalicioni “ABEOK”
 14. Partia Aleanca Kombëtare

Menjëherë pas dorëzimit të listave shumemërore, KQZ ka filluar verifikimin e dokumenteve të kandidimit. Verifikimi i formularëve të vetëdeklarimit (dekriminalizimi) po bëhet në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe  Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.

LajmeKQZ, verifikimi i formularëve të vetëdeklarimit në bashkëpunim me DPGJC dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.