Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 10.03.2021.

10/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 10.03.2021, ora 17:30

 Rendi i ditës:

  1. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandidimit të subjektit zgjedhor Partia Nisma Thurje për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”;
  2. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandidimit të subjektit zgjedhor  Partia Balli Kombëtar për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”;
  3. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandidimit të subjektit zgjedhor  Partia Bindja Demokratike për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”;
  4. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandidimit të subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”;
  5. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandidimit të subjektit zgjedhor,  koalicioni Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD”), “PD-AN”, për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”;
  6. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandidimit të subjektit zgjedhor koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët”, për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”;
  7. “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “Fax Media News” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  8. “Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Faktoje” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”;
  9.  “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të shoqates “Qëndra për Transparencë” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”;
  10. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të “Organizatës Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 10.03.2021.