Miratohen procedurat për hedhjen e shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit.

11/03/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi unanimisht projekvendimin “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Vendimi përcakton rregullat për hedhjen e shortit, për përcaktimin e renditjes në fletën e votimit të subjekteve zgjedhore. Akti përmban 7 nene ku përcaktohet hedhja e shortit për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit në zgjedhjet për Kuvend, veprimet paraprake përpara hedhjes së shortit dhe procedura e shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore. Gjithashtu, parashikon miratimin e rezultatit të shortit dhe ankimimin e tij.

LajmeMiratohen procedurat për hedhjen e shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit.