Miratohen disa qendra votimi në ndërtesa private.

15/03/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme publike, pasi shqyrtoi projekvendimet vendosi të caktojë disa qendra votimi në ndërtesa private.

Gjithashtu, vendosi lirimin dhe emërimin e anëtarëve të KZAZ-së nr. 07, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 09, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 23, qarku Durrës, KZAZ-së nr. 32, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 55, qarku Fier, KZAZ-së nr. 63, qarku Berat, KZAZ-së nr. 71, KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 91, qarku Vlorë.

LajmeMiratohen disa qendra votimi në ndërtesa private.