​KSHZ miraton listat shumemërore të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim.

16/03/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve pas shqyrtimit të dokumentacionit vendosi të miratojë listat shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të regjistrojë si kandidatë të pavarur të propozuar nga zgjedhësit:

  • Iljaz Jashar Shehu, në zonën zgjedhore Qarku Lezhë;
  • Kreshnik Luan Merxhani, në zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër;
  • Boiken Xhelal Abazi, në zonën zgjedhore Qarku Tiranë;

Komisioneri caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave dhe procedurat e hedhjes së shortit për caktimin e partive që propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave.

Gjithashtu, akreditoi vëzhguesit afatgjatë të Misionit të OSBE/ODIHR-it, të KRIIK dhe miratoi gazetarët e Radio Televizionit të Kosovës (RTK) dhe Televizionit ABC NEWS, për vëzhgimin e zgjedhjeve për kuvend të datës 25 prill 2021.

Lajme​KSHZ miraton listat shumemërore të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim.