Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.03.2021.

16/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 16.03.2021, ora 17:00

 Rendi i ditës:

  1.  “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Iljaz Jashar Shehu si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për deputet, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021, në zonën zgjedhore Qarku Lezhë”’;
  2. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Kreshnik Luan Merxhani, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për deputet, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021, në zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër”;
  3. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Boiken Xhelal Abazi ,si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për deputet, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021, në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”;
  4. “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  5. “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  6. “Për verifikimin e deklarimeve në formularine vetdeklarimit të kandidatit për deputet në zonën zgjedhore qarku Berat, z. Arels Arben Pajollari, të subjektit zgjedhor partia Aleanca Demokracia e Re, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  7. “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  8. “Projektudhëzim “Për procedurat e hedhjes së shortit për caktimin e partive politike që propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.03.2021.