Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.03.2021.

17/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 17.03.2021, ora 18:00

 Rendi i ditës:

  1. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja e Re, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”;

  2. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Nisma Thurje, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”;

  3. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të koalicionit Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD”), “PD-AN”, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”;

  4. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë SocialDemokrate, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”;

  5. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja për Ndryshim, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”;

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.03.2021.