Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.03.2021.

17/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 18.03.2021, ora 11:00

 Rendi i ditës:

  1. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Aleanca Demokracia e Re, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  2. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  3. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  4. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  5. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  6. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  7. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të Partisë Aleanca Kombëtare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  8. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Plarent Xhorxhi Aleksi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  9. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Pal Marash Shkambi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.03.2021.