Miratohen listat e kandidatëve për deputet për 5 subjekte zgjedhore.

18/03/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve pas shqyrtimit të dokumentacionit vendosi të miratojë listat shumemërore të subjekteve zgjedhore:

  1. Partisë Aleanca Demokracia e Re
  2. Partisë Bindja Demokratike
  3. Partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare
  4. Partisë Balli Kombëtar
  5. koalicionit Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët;

dhe të regjistrojë kandidatin e propozuar nga zgjedhësit për zonën zgjedhore qarku Shkodër, z. Pal Shkambi.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi refuzimin e kërkesës së koalicionit Aleanca dhe Partisë Aleanca Kombëtare për regjistrimin e listave shumemërore, si edhe refuzimin e kërkesës për regjistrimin si kandidat i propozuar nga zgjedhësit të z. Plarent Aleksi për zonën zgjedhore qarku Berat.

LajmeMiratohen listat e kandidatëve për deputet për 5 subjekte zgjedhore.