Përcaktohet sasia e fondit publik që do t’u shpërndahet si paradhënie partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend.

23/03/2021 | Lajme

Komisoneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet/udhëzimin:

  1. “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik, të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  2. “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  3. “Për përcaktimin e sasisë së fondit publik që do t’u shpërndahet si paradhënie partive të regjistruara si subjekte zgjedhore në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  4. “Për përdorimin e materialeve propagandistike zgjedhore, materialeve edukative dhe afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”;

Komisioneri vendosi të akreditojë vëzhguesit afatgjatë të Misionit të ODIHR, vëzhguesit afatshkurtër të Fondacionit Shqiptar për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK) dhe vëzhguesit afatshkurtër të Community Reporters, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021.

Gjithashtu, miratoi gazetarët e televizionit A2 CNN, Tv Klan News dhe Ora News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend.

 

LajmePërcaktohet sasia e fondit publik që do t’u shpërndahet si paradhënie partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend.