KAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të koalicionit ABEOK.

29/03/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvilloi seancën e shqyrtimit paraprak të elementëve të formës dhe përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 07, të depozituar në KQZ nga koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës –Konservatorët (ABEOK) në datën 25.03.2021, me objekt “Kundërshtimin e vendimit për caktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit, që do tu shpërndahen si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 07, ditën e Martë, datë 30.03.2021 në orën 12:30.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të koalicionit ABEOK.