Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 30.03.2021.

29/03/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Martë, më datë 30.03.2021, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
 
Shqyrtimi i projekt-vendimeve:
 1. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 2. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 3. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 4. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 5. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Fier, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 6. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 7. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 8. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 9. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 10. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 11. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 12. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Vlorë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 30.03.2021.