Caktohen partitë që propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave.

31/03/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme vendosi caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë. Partia politike e shumicës parlamentare, që ka të drejtë të propozojë anëtarin e tretë të Grupeve të Numërimit të Votave është Partia Socialiste e Shqipërisë, ndërsa partia politike e opozitës parlamentare që ka të drejtë të propozojë anëtarin e katërt të Grupeve të Numërimit të Votave është Partia Lëvizja Socialiste për Integrim.

Komisioneri vendosi plotësimin e vakancave të krijuara në këshillin e bashkisë së Lezhës si më poshtë:

  1. Marte Suta, kandidate nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Arbnore Kombëtare e Shqipërisë;
  2. Aleksandër Kolvataj, kandidat nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore të Shqipërisë.

Gjithashtu, Komisioneri miratoi lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe të një sekretari yë KZAZ-ve, si edhe miratoi një ndryshim në vendimin nr. 148 datë 16.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Përcaktimin e vendit të numërimit të votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

LajmeCaktohen partitë që propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave.