Komisioni Rregullator shpall moskompetencën për fletën e votimit.

31/03/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator në mbledhjen e ditës së sotme shpalli moskomptencën për shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”, të propozuar nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve.

LajmeKomisioni Rregullator shpall moskompetencën për fletën e votimit.