Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 31.03.2021.

31/03/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Martë, më datë 31.03.2021, ora 21:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
 
Shqyrtimi i projekt-vendimeve:
  1. “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 31.03.2021.