Miratohet përmbajtja e fletës së votimit për çdo qark.

01/04/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme shqyrtoi projektvendimin “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi miratimin e fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, për çdo qark, në formatin landscape, duke e përshtatur sipas numrit të kandidatëve madhësinë e fontit të shkrimit dhe stilizimet e logove.

Në fotot e mëposhtme gjeni përmbajtjen e fletëve të votimit për çdo qark. 

LajmeMiratohet përmbajtja e fletës së votimit për çdo qark.