Caktohen relatorët e kërkesave ankimore nr. 08 dhe nr. 09.

02/04/2021 | Lajme

Sot Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 08 dhe kërkesës ankimore nr. 09 të depozituara pranë KQZ-së, në datën 01.04.202 nga:

  1. Subjekti Partia Socialiste e Shqipërisë, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 198, datë 01.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe miratimin e fletës së votimit për 12 qarqet e Republikës së Shqipërisë për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021 sipas variantit ku në përmbajtje të fletës së votimit kandidatët identifikohen me numra”.
  2. Subjekti Partia Bindja Demokratike, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 198, datë 01.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe miratimin e fletës së votimit për 12 qarqet e republikës së Shqipërisë për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021 sipas variantit ku në përmbajtje të fletës së votimit të jetë stema e ristilizuar e Bindjes Demokratike, dorëzuar nga Bindja Demokratike në KQZ me shkresën 3010/1, datë 01.04.2021, ora 15:50”.

Referuar rezultatit të shortit për caktimin e relatorëve të kërkesave ankimore, realtor i kërkesës ankimore nr. 08 do të jetë anëtari Koli Bele ndërsa relatori i kërkesës ankimore nr. 09 do të jetë anëtari Elvin Lako.

LajmeCaktohen relatorët e kërkesave ankimore nr. 08 dhe nr. 09.