Sot Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 10 dhe kërkesës ankimore nr. 11 të depozituara pranë KQZ-së, në datën 02.04.202 nga:

  1. Subjekti Partia Demokratike e Shqipërisë, me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 198, datë 02.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
  2. Subjekti Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 193, datë 31.03.2021 “Për caktimin e partisë politike që do të propozojë anëtarin e tretë dhe të kartërt të Grupeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Referuar rezultatit të shortit për caktimin e relatorëve të kërkesave ankimore, realtor i kërkesës ankimore nr. 10 do të jetë anëtari Ledio Braho ndërsa relatori i kërkesës ankimore nr. 11 do të jetë anëtari Koli Bele.