Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 06.04.2021.

05/04/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Martë, më datë 06.04.2021, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
 
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore”.

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 06.04.2021.