Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 08.04.2021.

07/04/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 08.04.2021, ora 14:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e denoncimit për moszbatim të vendimit nr. 140, datë 15.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari”.
  2. Projektvendim “Për miratimin e gazetarëve të shoqërisë “Panorama Group”, të portalit“Bulqiza ime”, të televizionit “Top Channel” të Agjencisë Ndërkombëtare të Lajmeve “Associated Press” (AP), të Agjencisë Telegrafike Shqiptare (ATSH), të gazetës “SOT” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  3. Projektvendim “Për miratimin e gazetarëve të Anadolu Agency (AA) për një shtesë në vendimin nr. 176,datë 23.03.2021 për miratimin e gazetarëve të televizionit A2 CNN për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”;
  4. Projektvendim “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të fondacionit “Së Bashku” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  5. Projektvendim “Për miratimin e përkthyesve të misionit të OSBE / ODIHR për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”;
  6. Projektvendim “Për një shtesë në vendimin nr.151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të misionit të OSBE/ ODIHR për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”. 
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 08.04.2021.