Komisioneri Celibashi bashkëbisedim me Këshillin Rinor të Ambasadës Amerikane.

09/04/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi u mori pjesë në aktivitetin e Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane. Të rinjtë e Këshillit Rinor filluan fushatën e tyre anti-korrupsion me serinë e Youth Talk dhe Komisioneri Celibashi foli për ndryshimet në Kodin Zgjedhor dhe mekanizmat që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) përdor për të monitoruar partitë politike gjatë zgjedhjeve.

Anëtarët e Këshillit Rinor bënë pyetje në lidhje me procesin e verifikimit të kandidatëve dhe hapësirat e përfshirjes së të rinjve në administrimin e procesit zgjedhor.

Komisioneri Celibashi i nxiti të rinjtë që të votojnë dhe të jenë qytetarë të angazhuar në mënyrë aktive!

LajmeKomisioneri Celibashi bashkëbisedim me Këshillin Rinor të Ambasadës Amerikane.