Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 10.04.2021.

09/04/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Shtunë, më datë 10.04.2021, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet në Kuvend të datës 25 prill 2021”.

     

Materialet e mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 10.04.2021.