Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 12.04.2021.

12/04/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e hënë, më datë 12.04.2021, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për rregullat proceduriale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVM) në QV-të e ZAZ-së nr.40 në qarkun Tiranë, për zgjedhjet e Kuvendit, të datës 25 Prill 2021”.
  2.  “Për miratimin e udhëzuesit të Komisionit të Qendrës së Votimit”.

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 12.04.2021.