Miratohen udhëzuesit për raportimin finaciar të fushatës zgjedhore nga partitë politike, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e pavarur.

14/04/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projekvendimet:

  1. “Për rregullat proceduriale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në QV- të e ZAZ-së nr. 40 në Qarkun Tiranë, për zgjedhjet e Kuvendit, të datës 25 Prill 2021”.
  2. “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar nga partitë politike, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për fushatën zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  3. “Për kriteret e caktimit të numrit të grupeve të numërimit për çdo vend të numërimit të votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
LajmeMiratohen udhëzuesit për raportimin finaciar të fushatës zgjedhore nga partitë politike, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e pavarur.