Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 14.04.2021.

14/04/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Mërkurë, më datë 14.04.2021, ora 18:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
  1. “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar nga partitë politike, kandidatët e listave shuumemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për fushatën zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  2. “Për kriteret e caktimit të numrit të grupeve të numërimit për çdo vend të numërimit të votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet për Kuvendin e shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

     

Materialet e mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 14.04.2021.