Përfundon hetimi administrativ ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë.

14/04/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve përfundoi shqyrtimin e denoncimit për moszbatim të vendimit nr. 140, datë 15.03.2021, të KSHZ, ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari”.

Në përfundim të hetimit administrativ, Komisioneri vendosi sanksionin administrativ 10.000 mijë lekë ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë.

LajmePërfundon hetimi administrativ ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë.