Prezenca e OSBE-së në Tiranë i dhuroi KQZ-së një set me materiale informuese dhe mjete mbrojtëse nga Covid-19.

14/04/2021 | Lajme

Prezenca e OSBE-së në Tiranë i dhuroi KQZ-së një set me materiale informuese dhe mjete mbrojtëse nga Covid-19 që do të përdoren në të gjitha QV-të dhe KZAZ-të, për zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

Janë 6.400 postera me rregullat praktike që duhen zbatuar për këtë qëllim dhe që do të vendosen në QV dhe VNV.

Gjithashtu, 50.000 maska kirurgjikale për komisionerët e QV, ZAZ dhe grupeve të numërimit, 4.000 mijë dorëza dhe 400 shishe me sapun të lëngshëm, për të mundësuar kryerjen e detyrave të tyre në respektim të plotë të masave anti Covid-19.  

Bashkëpunimi i ngushtë mes KQZ-së dhe Prezencës së OSBE-së në Tiranë për procesin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë ka si qëllim ndërgjegjësimin e zgjedhësve mbi aspekte të ndryshme zgjedhor.

LajmePrezenca e OSBE-së në Tiranë i dhuroi KQZ-së një set me materiale informuese dhe mjete mbrojtëse nga Covid-19.