Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 19.04.2021.

18/04/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e hënë, më datë 19.04.2021, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1.  “Për miratimin e udhëzuesit të punës të Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor dhe Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”.​

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 19.04.2021.