Miratohet udhëzuesi i punës së KZAZ dhe GNV, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë.

20/04/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për miratimin e udhëzuesit të punës të Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor dhe Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”.​

Udhëzuesi i miratuar nga Rregullatori qartëson detyrat e KZAZ-së dhe Grupeve të Numërimit të Votave, nga momenti i dorëzimit të kutive me fletët e votimit në KZAZ, deri ne tabulimin e rezultateve të Zgjedhjeve për zonën zgjedhore. Ai synon t’ju vijë në ndihmë anëtarëve të KZAZ-së dhe GNV-së për veprimtarinë e tyre në administrimin e procesit zgjedhor, vlerësimin, numërimin dhe tabulimin e rezultatit të Zgjedhjeve.

LajmeMiratohet udhëzuesi i punës së KZAZ dhe GNV, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë.