Hidhet shorti për për përcakimin e relatorëve të kërkesave ankimore nr. 15, nr. 16, nr. 17.

22/04/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe sanksioneve hodhi shortin për përcaktimin e relatorëve të kërkesave ankimore nr. 15 me objekt “Kundërshtimi I KZAZ_së nr. 30 “Për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore” me ankues Partia “Bindja Demokratike”, kërkesës ankimore nr. 16 me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së nr. 33 “Për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore” me ankues Partia “Bindja Demokratike” dhe kerkësen ankimore nr. 17, me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KSHZ-së “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91 të ligjir nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, me ankues Kryetarin e Bashkisë Librazhd, z. Kastriot Gurra.

Rezultatet e shortit përcaktuan si relator të kërkesës ankimore nr. 15, anëtarin Ilirjan Rusmali, relator të kërkesës ankimore nr. 16, anëtarin Ledio Braho dhe relator të kërkesës ankimore nr. 17, anëtarin Elvin Lako.

LajmeHidhet shorti për për përcakimin e relatorëve të kërkesave ankimore nr. 15, nr. 16, nr. 17.