Deklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 14:00)

25/04/2021 | Lajme

Po japim disa informacione të përditësuara në lidhje me ecurinë e procesit të votimit.

Procesi i votimit aktualisht vijon të jetë i qetë dhe pa problematika që cënojnë ecurinë normale të ditës së zgjedhjeve.

Nga 5199 qendra votimi në total:

  1. 144 po zhvillohet votimi me identifikimin manual, siç është bërë në zgjedhjet e shkuara. Nga këto 144 qendra votimi në 83 QV nuk ka operator të pajisjes PEI ndërsa në pjesën tjetër po bëhet manualisht për shkak të problematikave që ka patur në përdorimin e pajisjes PEI dhe në disa raste KQV nuk ka pritur për të marrë instruksionet teknike nga KQZ, apo të bëjë zëvëndësimin e pajisjes.
  2. Në disa raste sporadike ka pezullime të përkohshme të procesit të votimit që vijnë për shkak të përdorimit të pajisjes PEI apo konfliketeve mes komisionerëve për administrimin e procesit.

Theksoj se nuk ka patur problematika të cilat mund të rrezikojnë integritetin e procesit të votimit.

Kemi patur informacione se në KZAZ-në që ndodhet në Shkollën “Betim Muço” në të cilën ndodhen 12 qendra votimi ka patur grumbullim njerëzish edhe në ambjentet e brendshme të shkollës, gjë e cila është e palejueshme sepse sipas Kodit Zgjedhor dhe udhëzimeve të KQZ-së, në ambjentet e brendshme dhe përreth QV-ve duhet të jenë vetëm ata votues të cilët janë në radhë për të votuar. Votuesit që kanë përfunduar procesin e votimit apo dhe të tjerë që nuka kanë të bëjnë me procesin e votimit nuk kanë asnjë arsye për të qëndruar pranë apo në ambjentet e QV-ve. Kemi dërguar inspektorët e KZQ-së dhe situata atje tashmë është e qetësuar dhe procesi vijon normalisht.

Në faqen zyrtare të KQZ-së shfaqet përqindja e votuesve e cila raportohet nga Qendrat e Votimit.

Operatorët e Qendrave të Votimit kanë detyrën për të hedhur të raportuar të dhënat për pjesëmarrjen çdo një orë.

Përqindja që shfaqet në çdo orë është bazuar në informacion për ato QV që kanë raportuar. Hërë pas ajo ndryshon sepse jo çdo orë raportojnë operatorët dhe kjo bën që shifra të jetë jo gjithnjë pasqyrim i numrit real të atyre që kanë votuar.

Në lidhje me përqindjen e pjesëmarrjes, dua të sqaroj se përqindja e pjesëmarrjes llogaritet bazuar në të dhënat e atyre qendrave të votimit që kanë raportuar. Ky është një sistem i cili të cilin KQZ-e ka aplikuar për shumë procese zgjedhore. Pra në çdo rast, numri I qendrave të votimit që lexohen në faqen zyrtare është numri i qendrave të votimit që ka raportuar në atë moment. Pjesëmarrja që shfaqet në nënfaqen e KQZ-së është një pjesëmarrje sonduar mbi bazën e atyre QV-ve që raportojnë informacion. Nuk ka mbledhje kumulative të të gjithë qendrave të votimit në lidhje me pjesëmarrjen.

Kemi një numër të vogël të qendrave të votimit që kanë raportaur për momentin për faktin se aplikacioni KQZ-së është sulmuar dhe teknikët tanë po punojnë për të zgjidhur problematikën, dhe në rast se kjo nuk zgjidhet ne kemi Planin B dhe Planin C për të përditësuar informacionin. 

 

LajmeDeklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 14:00)