Deklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 19:00).

25/04/2021 | Lajme

Ligjërisht procesi i votimit konsiderohet i mund të konsiderohet i mbyllur, përjashtuar ato raste në të cilat ka akoma zgjedhës në rradhë në qendrën e votimit që presin për të votuar dhe sipas Kodit ZGjedhor do të duhet që të merren emrat dhe dokumentet e identifikimit të atyre votuesve që janë në radhë apo në QV dhe vetëm ata lejohen për të votuar në këtë rast.

Ndoshta është herët për të bërë një konkluzion në lidhje me ecurinë e procesit zgjedhor në tërësinë e tij dhe gjithë aspektet e tij por nga informacionet që disponon KQZ mund të thuhet që ky process zgjedhor u karakterizua nga qetësia, siguria dhe integriteti i tij si proces. Natyrshëm që nuk mundëm të shpëtonim nga episode dhe pretendime që tashmë janë bërë të zakonshme amplifikimet që palët i bëjnë dhe problematikave thjeshtë të karakterit teknik.

Por në përgjithësi mund të themi që procesi votimit ishte në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor.

Më duhet të pranoj se KQZ ka qenë në tension lidhur me ecurinë e procesit të identifikimit elektronik të zgjedhësve për faktin se ishte një proces shumë i vështirë në shumë pikëpamje që u realizua në një kohë shumë të shkurtër. Nga informacionet paraprake që disponojmë janë rreth 167 QV në të cilat nuk është përdorur pajisja PEI, në 86 prej tyre nuk është përdorur për faktin se nuk janë paraqitur operatorët që do të përdornin pajisjen dhe në pjesën tjetër për shkak të problematikave dhe për shkak të pamundësisë së operatorëve për ta përdorur pajisjen. Në vlerësimin tim, ky project mund të konsiderohet një project me sukses të plotë dhe padiskutim që meritën kryesore në suksesin e këtij projekti e ka Nënkomisionerja zj. Lealba Pelinku, e cila e ka udhëhequr që nga dita e parë këtë project bashkë me pjesën tjetër të Administratës dhe gjej rastin për ta falenderuar për angazhimin, kontributin dhe bashkëpunimin që kemi patur për ta realizuar me sukses këtë projekt.

Tani që procesi votimit ka përfunduar e gjykoj të nevojshme për të sjellë në vëmendje komisionerëve detyrimin e tyre për ta përmbyllur me sukses edhe këtë fazë të procesit të procesit në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor. Është një moment shumë i rëndësishëm sepse lidhet drejtëpërdrejtë me sigurinë dhe integritetin e procesit të votimit, me integritetin e votës dhe shpresoj që për këtë fazë të rëndësishme të angazhimit të tyre do ta qasin në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor.

Është rasti që ti bëj thirrje partive politike që procesin në vijim ta përcjellin me qetësi. Askush nuk e di kush i ka fituar këto zgjedhje, duhet të presim të numërohen fletët e votimit për të kuptuar se kush është fituesi i këtyre zgjedhjeve. Çdo deklarim i bërë pa nisur procesi i numërimit të fletëve të votimit nuk do tí shërbente qetësië së nevojshme, sigurisë dhe garancisë së këtij procesi. Lidershipi politik duhet të tregojë vetëpërmbajtje në mënyrë që komisionerët dhe numëruesit të kenë klimën e duhur për të zhvilluar një proces numërimi të sigurtë dhe transparent.

KQZ ka marrë të gjithë masat që ky proces të përfundojë brenda 48 orëve të paktën për subjektet zgjedhore dhe më pas të vazhdohet me procesin e numërimit të votave për kandidatët. Sikurse e kam bërë me dije edhe në takimet e tjera me median, gjithë procesi i nxjerrjes së rezultatit, numërimit të fletëve të votimit dhe vlerësimit të tyre do të jetë i vëzhguar/monitoruar nga KQZ dhe vëzhguesit ndërkombëtar.

Nga pikëpamja teknike, gjithashtu do të jetë i monitoruar/vëzhguar dhe të gjitha video-regjistrimet në lidhej me këtë proces do tu jepen menjëherë të gjithë subjekteve pasi të dalë rezultati për partitë politike dhe koalicionet. Kodi Zgjedhor i jep të drejtën KQZ-së që të bëjë verifikimin edhe pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve, të përmbajtjes së kutive të votimit. Në rast se pas verifikimit të KQZ-së do të rezultojë mospërputhje mes asaj çfarë komisionerët kanë tabuluar në tabelat e rezultateve dhe atyre çfarë ndodhet në kutitë e materialeve zgjedhore, përgjegjësit për këtë do të kenë sanksione të rënda penale.

Ajo çfarë dua të theksoj është se këtë moment duhet ta përcjellim me qetësi dhe durim.

Faleminderit!

LajmeDeklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 19:00).