Miratohen Tabelat Përmbledhëse të Rezultateve për qarqet Berat, Durrës, Dibër, Shkodër, Tiranë, Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Fier dhe Lezhë.

04/05/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shyqrtoi projektvendimet për miratimin e tabelave për rezultatet e votimit në 11 zona zgjedhore për subjektet zgjedhore dhe për kandidatët për deputetë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021.

Komisioneri miratoi tabelat e rezultateve të votimit për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë për qarqet Berat; Durrës, Dibër, Shkodër, Tiranë, Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Fier dhe Lezhë.

Gjithashtu, në mbledhjen e sotme u shqyrtua rezultati i verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Zef Kin Hila, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor, “Partia Demokratike e Shqipërisë – Aleanca për Ndryshim (PD – AN)”, qarku Shkodër, në zbatim të ligjit 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Komisioneri konstatoi se z. Zef Hila nuk përfshihet në kushtet e ndalimit të parashikuar nga ligji dekriminalizimit.  

LajmeMiratohen Tabelat Përmbledhëse të Rezultateve për qarqet Berat, Durrës, Dibër, Shkodër, Tiranë, Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Fier dhe Lezhë.