Hidhet shorti për caktimin e relatorëve për 15 kërkesa ankimore të depozituara në KQZ.

10/05/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorëve të kërkesave ankimore të depozituara në KQZ. Rezultatet e shortit përcaktuan:

–          Relator i kërkesave nr. 40, nr. 36 dhe nr. 38 është z. Elvin Lako.

–          Relator i kërkesave nr. 43, nr. 46 dhe nr. 34 është z. Elvis Çefa.

–          Relator i kërkesave nr. 42, nr. 45 dhe nr. 44 është z. Ilirjan Rusmali.

–          Relator i kërkesave nr. 37, nr. 41 dhe nr. 35 është z. Koli Bele.

–          Relator i kërkesave nr. 32, nr. 33 dhe nr. 39 është z. Ledio Braho.

Regjistri i ankimimeve. 

Ditën e Martë, datë 11.05.2021 në orën 09:00 do të hidhet shorti për caktimin e relatorëve për kërkesat ankimore të depozituara sot në KQZ, KA nr. 47, nr. 48, nr. 49 dhe nr. 50. 

LajmeHidhet shorti për caktimin e relatorëve për 15 kërkesa ankimore të depozituara në KQZ.