KAS shqyrtoi tre kërkesat ankimore mbi rezultatet e votimit në qarkun Gjirokastër.

12/05/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesat ankimore nr. 33 me objekt:  Ndryshimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me nr.  347 datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore, qarku Gjirokastër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021” me ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, nr. 41 me objekt Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me nr. 347, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore, qarku Gjirokastër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”, “Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021 në zonën zgjedhore, qarku Gjirokastër” dhe “Urdhërimin e përsëritjes së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë në të gjithë zonën zgjedhore, qarku Gjirokastër në periudhën më të afërt zgjedhore”, me ankues Partia Demokratike e Shqipërisë dhe nr. 52 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.347, datë 04.05.2021 të KSHZ dhe shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në zonën zgjedhore qarku Gjirokastër” me ankues kandidatin e pavarur, z. Kreshnik Merxhani.

Me shumicë votash, KAS vendosi pranimin e provave të depozituara nga subjektet në KQZ dhe rrëzimin e kërkesave të PD-AN dhe LSI për marrjen e provave nga institucionet dhe entet e tjera publike.

Dy anëtarët e KAS kërkuan nga Administrata e KQZ-së verifikimin nëse kanë qenë pjesë e administratës zgjedhore emrat e shtetasve të depozituar nga LSI, si dhe këqyrjen e të dhënave të pajisjeve PEI për kryqëzimin e të dhënave për qarkun Gjirokastër.

KAS vendosi pezullimin e vendimmarrjes për tre kërkesat ankimore deri në paraqitjen nga Administrata e KQZ-së, e dy provave të kërkuara.

KAS vendosi mos kalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 32 me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KSHZ-së me nr. 345, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore, qarku Vlorë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021” me ankues z. Tasim Mehmeti, kandidat për deputet, qarku Vlorë.

Në seancën e sotme u hodh shorti për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 54 të depozituar sot në KQZ, me ankues kandidatin e pavarur, z. Pal Shkambi. Rezultatet e shorti përcaktuan si relator, anëtarin Elvis Çefa.

Kërkesat ankimore nr. 34, nr. 35 dhe nr. 42 do të shqyrtohen ditën e Premte, datë 14.05.2021 në orën 10:00.

LajmeKAS shqyrtoi tre kërkesat ankimore mbi rezultatet e votimit në qarkun Gjirokastër.