Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 19.05.2021.

18/05/2021 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 19.05.2021, ora 09:00 e në vazhdim, do të zhvillojë seancat publike me këtë rend dite:

  1. Shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 33, datë 07.05.2021 të subjektit ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim; nr. 41, datë 09.05.2021 të subjektit ankues Partia Demokratike; nr. 52, datë 10.05.2021 të subjektit ankues z. Kreshnik Merxhani, kandidat i pavarur, për zonën zgjedhore qarku Gjirokastër.
  2. Shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 34, datë 09.05.2021 të subjektit ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim; nr. 35, datë 09.05.2021 të subjektit ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim; nr. 42, datë 09.05.2021 të subjektit ankues Partia Demokratike, për zonën zgjedhore qarku Berat.
  3. Shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 36, datë 09.05.2021 të subjektit ankues Partia Demokratike; nr. 49, datë 10.05.2021 të subjektit ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, për zonën zgjedhore qarku Vlorë.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 19.05.2021.