Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 25.05.2021.

24/05/2021 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 25.05.2021, ora 10:00 e në vazhdim, do të zhvillojë seancat publike me këtë rend dite:

  1. Shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 39, datë 09.05.2021 të subjektit ankues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN dhe nr. 51, datë 10.05.2021 të subjektit ankues Boiken Abazi, kandidat i mbështetur nga zgjedhësit, për zonën zgjedhore qarku Tiranë.
  2. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 38, datë 09.05.2021 të subjektit ankues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN, për zonën zgjedhore qarku Shkodër.
  3. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 40, datë 09.05.2021 të subjektit ankues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN, për zonën zgjedhore qarku Elbasan.
  4. Shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 43, datë 09.05.2021 të subjektit ankues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN dhe nr. 48, datë 10.05.2021 të subjektit ankues ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, për zonën zgjedhore qarku Korçë.
  5. Shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 37, datë 09.05.2021 të subjektit ankues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN dhe nr. 46, datë 09.05.2021 të subjektit ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, për zonën zgjedhore qarku Durrës.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 25.05.2021.