Plotësohen vakancat e krijuara në këshillin e bashkisë Dibër, Mallakastër dhe Vau Dejës.

25/05/2021 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi plotësimin e vakancave të krijuara në këshillat bashkiak:

  1. Këshilli i bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, z. Armando Agron Manjani;
  2. Këshilli i bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, zj. Anisa Agim Muçaj;
  3. Këshilli i bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Jak Pleshaj;

Gjithashtu, Komisioneri vendosi dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Fier, zj. Gentiana Xhemal Cakrani dhe shpalli mozgjedhshmërinë e kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, z. Gledis Esat Çeliku, për plotësimin e vakancës në Kuvend.

LajmePlotësohen vakancat e krijuara në këshillin e bashkisë Dibër, Mallakastër dhe Vau Dejës.