Shpërndahen mandatet dhe shpallen kandidatët fitues për deputet, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë.

23/06/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi sot të shpërndajë mandatet dhe të shpallë kandidatët fitues për deputet për 12 qarqet e Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.

Komisioneri miratoi shpërndarjen e mandateve si më poshtë:

Qarku Shkodër;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 5 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë    3 mandate
 • Partia Social Demokrate    2 mandate
 • Partia Lëvizja Socialiste për Integrim    1 mandat

Qarku Berat;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 2 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë    5 mandate

Qarku Dibër;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 3 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë  2 mandate

Qarku Tiranë;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 15 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë      18 mandate
 • Partia Social Demokrate       1 mandat
 • Partia Lëvizja Socialiste për Integrim      2 mandate

Qarku Durrës;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim”   6 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë    8 mandate

Qarku Elbasan;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim”   6 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë     8 mandate

Qarku Fier;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim”  6 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë    9 mandate
 • Partia Lëvizja Socialiste për Integrim    1 mandat

Qarku Gjirokastër;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 1 mandat
 • Partia Socialiste e Shqipërisë   3 mandate

Qarku Korçë;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 5 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë  6 mandate
 • Qarku Kukës;
 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 2 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë    1 mandat

Qarku Lezhë;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 4 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë     3 mandate

Qarku Vlorë;

 • Koalicioni “Partia Demokratike – Alenaca për Ndryshim” 4 mandate
 • Partia Socialiste e Shqipërisë     8 mandate

  Kandidatët fitues për deputet në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë. 

 

LajmeShpërndahen mandatet dhe shpallen kandidatët fitues për deputet, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë.