Shtyhet seanca për shqyrtimin e rezultateve të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakasatër.

30/06/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme vendosi plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Alketa Kiço basho.

Me kërkesë të përfaqësuesit ligjor, Komisioneri vendosi shtyrjen e seancës për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kryetar i bashkisë Mallakastër, qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Seanca do të zhvillohet ditën e Premte, datë 02.07.2021, në orën 11:00.

LajmeShtyhet seanca për shqyrtimin e rezultateve të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakasatër.