Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 13.07.2021.

12/07/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Regullator, ditën e martë, më datë 13.07.2021, ora 18:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

  1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 13.07.2021.