Komisioneri plotëson vakancat në Kuvendin e Shqipërisë.

10/09/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike plotësoi vakancat e njoftuara nga Kuvendi i Shqipërisë.

Komisioneri vendosi dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë:

  1. Mimi Pjetër Kodheli, kandidate e listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Tiranë;
  2. Denis Mehmet Deliu, kandidat i listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Durrës;
  3. Mirela Llambro Pitushi, kandidate e listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Fier;
  4. Elda Artan Hoti, kandidate e listës shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim, Qarku Lezhë.
LajmeKomisioneri plotëson vakancat në Kuvendin e Shqipërisë.