Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.09.2021.

16/09/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 17.09.2021, ora 12:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi me objekt “Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 61, të depozituar nga Organizata “Qëndresa Qytetare” me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 427, datë 16.07.2021, ‘Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”;
  2. Projektvendimi me objekt “Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 59, të depozituar nga Organizata “Qëndresa Qytetare” me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 423, datë 05.07.2021, ‘Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore, Kukës, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”;
  3. Projektvendimi me objekt “Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr.60, të depozituar nga Organizata “Qëndresa Qytetare” me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 424, datë 12.07.2021, ‘Për shqyrtimin administrative të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Tiranë”;
  4. “Projektvendim për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Gjirokastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z.  Shkëlqim Dalip Guçe”;
  5. “Projektvendimi për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj.  Diandra Ferit Kraja”;
  6. “Projektvendimi për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj.  Adelina Petrit Elezaj”;
  7. “Projektvendimi për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj.  Kostandina Grigor Doko”;
  8. “Projektvendimi për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnje, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z.  Arsid Argjir Prifti”;
  9. “Projektvendimi për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj.  Sabrie Rexhe Çelaj”;
  10. “Projektvendimi për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj.  Laureta Kastriot Sinanaj”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.09.2021.