Forumi Kombëtar i të Rinjve të Verbër prezanton në KQZ raportin e monitorimit të zgjedhjeve të 25 prillit 2021.

20/09/2021 | Lajme

​Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u prezantua Raporti i Monitorimit mbi Pjesëmarrjen e Votuesve me Aftësi të Kufizuara Shikimi në zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit 2021, i kryer nga Forumi Kombëtar i të Rinjve të Verbër me ndihmën dhe mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri.

Na raport pasqyroheshin gjetjet dhe rekomandimet e Forumit të të Rinjve të Verbër, të cilët monitoruan procesin zgjedhor të 25 prillit dhe realizuan një pyetësor me të rinjtë votues me aftësi të kufizuara.

Prezantimi u pasua më diskutime të pjesëmarrësve, Administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të rinjtë e Forumit, rreth problematikave me të cilat u përballën zgjedhësit me aftësi të kufizuara shikimi.

Gjithashtu, pjesëmarrësit shkëmbyen ide për përmirësimin dhe hapat që duhet të ndërmerren për rritur aksesueshmërinë e personave të verbër në procesin zgjedhor, në veçanti të votuesve të rinj dhe atyre që votojnë për herë të parë.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ftoi të rinjtë e Forumit Kombëtar të të Rinjve të Verbër që të bashkëpunojnë me KQZ-në në identifikimin e problematikave dhe hartimin e masave konkrete për përmirësimin e situatës në zgjedhjet e ardhshme.

LajmeForumi Kombëtar i të Rinjve të Verbër prezanton në KQZ raportin e monitorimit të zgjedhjeve të 25 prillit 2021.