KQZ-ja analizon punën në zgjedhjet e fundit, në një takim të mbështetur nga Prezenca e OSBE-së dhe nga Zyra e Këshillit të Evropës.

28/10/2021 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi sot, në Korçë, një takim pune dyditor për të analizuar performancën e tij në organizimin dhe menaxhimin e zgjedhjeve të këtij viti dhe për të nxjerrë mësime në dobi të proceseve të ardhshme zgjedhore. Takimi, i cili u mbështet nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri the Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë, mblodhi për herë të parë strukturat e reja të KQZ-së – Komisionerin dhe Zëvendëskomisionerin Shtetëror të zgjedhjeve, Komisionin Rregullator dhe Komisionin e Ankimimeve dhe të Ankesave – së bashku me administratën e KQZ-së, një total prej rreth 70 pjesëmarrësish.

Duke hapur takimin, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, tha se gjatë këtyre gjashtë muajve nga zgjedhjet e 25 prillit, KQZ-ja ka pasur kohën e mjaftueshme për të reflektuar për përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të saj. Ai tha se, megjithëse ishte një proces shumë i vështirë nga pikëpamja teknike dhe me gjithë kohën e shkurtër në dispozicion, KQZ-ja i përmbushi detyrimet dhe përgjegjësitë e veta në mënyrën më të mirë të mundshme. “Padyshim, kjo i dedikohet përkushtimit, seriozitetit dhe profesionalizmit, në pjesën më të madhe, të stafit të KQZ-së, por natyrshëm edhe të gjithë aktorëve dhe faktorëve të tjerë të cilët u angazhuan në këtë proces, përfshi këtu edhe miqtë dhe partnerët tanë ndërkombëtarë”, tha Celibashi. Ai falënderoi Kryetarin e Prezencës së OSBE-së, ambasadorin Vincenzo Del Monaco dhe Kreun e Zyrës së Këshillit të Evropës, Jutta Gützkow, për mbështetjen dhe praninë e tyre në takim.

“Koha pas zgjedhjeve është gjithmonë koha para zgjedhjeve të tjera”, tha ambasadori Del Monaco, duke shtuar se është thelbësore që të fillojë përgatitja për proceset e ardhshme zgjedhore duke pasur kohë të mjaftueshme dhe të shqyrtohen rekomandimet e OSBE/ODIHR-it. Ai tha se situata është shumë e favorshme që KQZ-ja të nisë përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme dhe arsyeja e parë për këtë është momenti i favorshëm politik. “E përshëndes qasjen konsensuale për të cilën lexova në lajme: opozita dhe partia në pushtet kanë rënë dakord me krijimin e një komisioni parlamentar për reformën zgjedhore. Ky është një zhvillim i jashtëzakonshëm, konsensual, ashtu si duhet të jetë kur diskutohen rregullat e lojës”, tha Del Monaco. Ai foli edhe për punën profesionale të KQZ-së në zgjedhjet e fundit, sikurse vlerësohet në raportin e OSBE/ODIHR-it.

Gützkow tha se kishte besim se, gjatë analizës, KQZ-ja do të identifikonte hapat që duhen marrë për të konsoliduar kapacitetet dhe performancën e saj përgjatë reformës zgjedhore dhe përpara zgjedhjeve të ardhshme. Ajo falënderoi Prezencën e OSBE-së për mbledhjen e rregullt të Grupit Ndërkombëtar të Punës për Zgjedhjet, një platformë ku komuniteti ndërkombëtar në Shqipëri njihet me zhvillimet lidhur me zgjedhjet, takohet me aktorët kryesorë në këtë fushë dhe bashkërendon punën e tij.​

LajmeKQZ-ja analizon punën në zgjedhjet e fundit, në një takim të mbështetur nga Prezenca e OSBE-së dhe nga Zyra e Këshillit të Evropës.