Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.11.2021.

10/11/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 11.11.2021, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Engjellushe Isa Guri”;
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Irakli Hasan Gjoni”;
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Xhensila Pëllumb Nakoleci”;
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Patos, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dorian Sokrat Çapo”;
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Aurel Ramis Musta”;
  6. Për shqyrtimin administrativ të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Tom Gjek Doshi;
  7. Për rishqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës Qëndresa Qytetare për zhvillimin e veprimtarisë me qëllime zgjedhore në ambientet e bibliotekës “Moikom Zeqo” me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet z. Alqi Bllako;
  8. Për rishqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës Qëndresa Qytetare për zhvillimin e veprimtarisë me qëllime zgjedhore në ambientet e bibliotekës “Misto Treska” me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet zj. Kledina Skëndo.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.11.2021.